Właściciele budynków jednorodzinnych często marzą o tym, aby ich przydomowe obejścia przyciągały wzrok otoczenia swoim niebanalnym wyglądem. Z pomocą przychodzą im zatrudniani w naszej firmie profesjonaliści zajmujący się na co dzień projektowaniem oraz budową ogrodów. Kompetentni architekci krajobrazu z reguły rozpoczynają swoją pracę od przygotowania rzetelnego planu inwestycji. Warto dowiedzieć się, jak przebiega ten proces w praktyce.

Projektowanie przestrzeni ogrodowej krok po kroku

Zanim na terenie danej posesji powstanie upragniony zieleniec, najpierw należy dokładnie zmierzyć działkę, dokonując także szczegółowej analizy jej zalet i wad. Trzeba też zastanowić się, jakie funkcje (poza estetyczną) będzie pełnić dana przestrzeń. Od tego bowiem w głównej mierze zależy właściwe rozmieszczenie oświetlenia oraz innych elementów małej architektury w postaci np.:

  • oczek wodnych,
  • tzw. zielonych dachów,
  • stylowych gabionów,
  • systemów nawadniania roślin i odprowadzania deszczówki.

Kluczową kwestią pozostaje ponadto wybór odpowiednich metod pielęgnacji roślinności ogrodowej. Po rozważeniu wszystkich wymienionych kwestii i podjęciu ostatecznych decyzji co do wyglądu ogrodu w dalszej kolejności opracowuje się dokładny plan parceli. Zaleca się, aby taki dokument miał skalę 1:100. Do jego przygotowania można wykorzystać różne darmowe bądź płatne programy komputerowe. Na tym etapie zwykle postanawia się o symetrycznym bądź swobodnym sposobie urządzenia przestrzeni.

O czym trzeba jeszcze pamiętać przy urządzaniu ogrodu?

Architekci krajobrazu zatrudniani przez naszą firmę Ogrody A&J w swojej pracy przykładają ogromną wagę do konieczności przestrzegania różnych zasad obowiązujących przy wykonywaniu projektów zieleńców. Jedną z najistotniejszych jest konieczność zachowania umiaru i równowagi w aranżacji danego miejsca.

Przy doborze gatunków roślin przeznaczonych do posadzenia na terenie nieruchomości trzeba wziąć pod uwagę nie tylko ich walory wizualne, ale także indywidualne warunki uprawy konkretnych okazów (np. wymagania dotyczące rodzaju gleby, wilgotności powietrza, poziomu nasłonecznienia). Istotne jest też optymalne rozmieszczenie ścieżek i alejek tak, aby umożliwiały one swobodny dostęp do wszystkich zakątków w ogrodzie.

Reasumując, trzeba stwierdzić, że proces urządzania przydomowego obejścia przebiega kilkuetapowo. Szczególnie istotną rolę w całym przedsięwzięciu odgrywa prawidłowe rozrysowanie planów danej posesji przy uwzględnieniu lokalizacji rozmaitych elementów małej architektury.